Úvod

O projekte

Travelbyglider.eu je platforma na zdieľanie informácii o dostupných spôsoboch štartu pre vetrone v  Európe. Cieľom je uľahčiť prelietavajúcim vetroňom bez vlastného motora pokračovať v ceste. Tu je možné nájsť informácie kde, kedy a ako je možné znova odštartovať.

V celej Európe sa počas leta uskutočňujú mnohé plachtárske súťaže, kempy a mnoho letísk ponúka cez sezónu možnosť aerovleku na každodennej báze. Putovanie vetroňom počas víkendov alebo viacerých týždňov je jednoduchšie, ak pilot vie kde pristáť tak, aby ráno mohol znova odštartovať. Táto stránka slúži na zhromažďovanie informácii od pilotov určených pre pilotov. Všetky dáta je možné filtrovať podľa dátumu, príp. spôsobu štartu. Výsledky sa zobrazia na mape, tabuľke, alebo sa dajú vyexportovať do súboru vo forme otočných bodov.

Ak pridáte do zoznamu vaše letisko, počítajte prosím s tým, že u vás môže pristáť pilot ktorý očakáva, že na ďalší deň znova odštartuje. Preto ak sa niečo zmení, napr. vlečné lietadlo je mimo prevádzky a pod., je dôležité údaje aktualizovať. Táto stránka bola optimalizovaná pre mobilné telefóny, aby leteckí cestovatelia mohli sťahovať údaje každý deň.

Ako pridať spôsob štartu

Je potrebná registrácia a následné prihlásenie. Po prihlásení pribudne v menu položka s názvom “Pridať“. Po vyplnení údajov budú tieto pridané do databázy a dostupné pre všetkých návštevníkov stránky.

Ako aktualizovať údaje

Po prihlásení sa v menu objaví položka “Moje údaje“. V nej sú zobrazené vaše údaje vo forme tabuľky. Po stlačení “Zmeniť“ je možná ich modifikácia.

Ako je možné stiahnuť súbor s otočnými bodmi

V položkách “Mapa“ a “Tabuľka“ je v spodnej časti link na stiahnutie. Pred stiahnutím zvoľte požadovaný dátum a spôsob štartu.

Mapa stúpavých prúdov (termiky)

Prelet na vetroni je jednoduchší ak máme k dispozícii mapu termiky. V roku 2012 sme vytvorili projekt www.glidinghotspots.eu, ktorý mapuje výskyt stúpavých prúdov. Pomáha tým znižovať riziko pristáti po poľa cestovateľom, ktorý nepoznajú miestne pomery. Navštívte preto prosím aj túto stránku a pomôžte ju doplniť o oblasti, ktoré poznáte.