Map

Travelbyglider.eu je platforma na zdieľanie informácii o dostupných spôsoboch štartu pre vetrone v  Európe. Cieľom je uľahčiť prelietavajúcim vetroňom bez vlastného motora pokračovať v ceste. Tu je možné nájsť informácie kde, kedy a ako je možné znova odštartovať.
Ako pridať spôsob štartu: Je potrebná registrácia a následné prihlásenie. Po prihlásení pribudne v menu položka s názvom Pridať. Po vyplnení údajov budú tieto pridané do databázy a dostupné pre všetkých návštevníkov stránky.

#total: 417
E.g., 27.09.2022
Download waypoints (.cup)Plain Text Document