Map

Travelbyglider.eu jest platformą służącą wymianie informacji o możliwościach startu szybowców z lotnisk na terenie Europy. Celem jest ułatwienie planowania przelotów wieloetapowych szybowcom nie posiadającym możliwości samostartu. Można znaleźć tu informacje gdzie, jakie, i kiedy istnieją możliwości startu szybowcem.
Jak dodać swoje lotnisko do bazy danych? Najpierw trzeba się zarejestrować. Po rejestracji pojawia się punkt Dodaj. Po wejściu w Dodaj należy wprowadzić dane. Po wprowadzeniu danych, są one natychmiast dostępne dla wszystkich użytkowników.

#total: 416
np.: 09.08.2022
Download waypoints (.cup)Plain Text Document